Educador/a social amb titulació de “Direcció de lleure” pel Centre Obert Esquitx – Associació Esquitx

Descripció de l’entitat

L’Associació l’Esquitx és una entitat sense ànim de lucre, ubicada al Casc Antic de Barcelona i declarada d’utilitat pública l’any 2014. L’entitat des del 1985 realitza una tasca d’educació i acompanyament dels infants del barri i les seves famílies, promovent el seu desenvolupament harmònic. L’entitat necessita incorporar un/a Educador/a social, amb titulació de “Direcció de lleure” pel Centre Obert Esquitx (infants 3 a 14 anys).

Descripció del lloc de treball
A nivell tècnic:
 • Coordinar, orientar i avaluar l’acció socioeducativa que es realitza amb els infants i famílies des del centre obert, dins del marc del projecte educatiu del servei i els valors de l’entitat.
 • Gestió de les incidències diàries
 • Fer intervenció directa en els diferents grups del centre obert per poder observar i acompanyar a l’equip en l’acció.
 • Reunions setmanals amb l’equip de CO.
 • Reunions setmanals amb la Coordinadora de l’entitat.
 • Realitzar la memòria anual del centre obert (3 a 18a).
A nivell organitzatiu:
 • Garantir l’organització dels berenars diaris.
 • Gestió del pressupost trimestral i de la compra del material, quan calgui.
 • Vetllar per l’organització del manteniment d’espais, ordre i neteja.
A nivell d’equip:
 • Gestió de l’equip, acompanyament i seguiment a totes les persones que el configuren (remunerades, pràctiques i voluntàries).
 • Substitucions del personal, quan calgui.
A nivell contractual:
 •  Sou segons conveni d’acció social.
 • Contractació categoria laboral: Diplomat/ada.
Perfil/requisits
 • Titulació universitària educació social o estar habilitat com a tal, amb formació complementària específica en el camp de la infància i adolescència.
 • Capacitat d’organització i planificació del treball.
 • Tenir unes competències professionals que li són pròpies en funció de les habilitats i coneixements de tipus tècnic i organitzatiu que han rebut mitjançant la formació i unes altres competències de caràcter més transversal que són comunes i transferibles a diferents contextos professionals, on les competències cognitives i emocionals adquireixen un pes específic.
 • Coneixements sobre Neuroeducació, o predisposició per formar-se en aquest àmbit.
 • Si la persona no té la titulació de “Direcció de Lleure” se l’haurà de treure durant el curs, abans d’iniciar les activitats d’estiu.
 • Certificat negatiu delictes sexuals.
Tipus de contracte
 • Mitja jornada
Experiència mínima
 • 2 anys
Estudis mínims
 • Diplomat
 • Català parlat i escrit correctament.
Durada
 • 6 mesos- 1 any.
Incorporació
 • octubre 2022

Interessats/des cal enviar el CV a irene.curt@esquitx.org fins a l’11 d’octubre del 2022.

Data

Dimarts 11 octubre 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Associació l'Esquitx
Tel
933 101 157
Email
esquitx@esquitx.org
Web
https://www.esquitx.org/