Dinamitzador/a Juvenil d’un Espai Jove de Barcelona – Incoop SCCL

Aquesta oferta es gestiona com a Procés d’Incorporació Urgent (PIU) per a Incoop SCCL que necessita cobrir 1 vacant del perfil: Dinamitzador/a Juvenil per a Espai Jove ubicat a Barcelona.

Funcions
 • Acollida i acompanyament als i les joves a l’espai on es desplegarà el projecte i a les places i carrers del barri on es poden desplegar activitats.
 • Apropar-se i conèixer les dinàmiques dels i les adolescents i joves del territori, en una actitud d’escolta activa que permeti l’expressió de desitjos, interessos i necessitats de les joves així com d’aquells agents comunitaris que també treballen amb aquest col·lectiu (equipaments educatius -instituts i escoles de primària-, serveis socials, casals de barri i Centre Cívic, associacions…) per tal de recollir les seves propostes i siguin resultat de la participació pròpia dels i les joves.
 • Conèixer quins són els interessos dels i les joves i adolescents per poder acompanyar millor les seves propostes mitjançant l’establiment de vincles de confiança.
 • Generar un espai de trobada adequat als/les adolescents i joves on es creï un ambient de respecte entre ells i elles i la resta de persones usuàries de l’espai jove, fora d’actituds racistes, sexistes i violentes.
 • Donar suport i acompanyament a les activitats, tallers i projectes que es generin des dels propis joves a l’espai jove i coordinació amb els col·laboradors.
 • Participació en diferents espais comunitaris per establir xarxes i aliances.
Condicions
 • Tipus de relació professional: Contracte (subjecte a licitació)
 • Tipologia de contracte: Indefinit
 • Núm. Hores setmanals: 30
 • Horari: Tardes
 • Retribució brut anual: 16.080 €
Requisits
 • IMPRESCINDIBLE: Coneixement lingüístic (nivell B1) o de context cultural especialment dels següents països: Pakistan, Bangladesh, Marroc, Filipines. Es demanarà acreditació de l’idioma, o bé mitjançant certificat de nivell o procedència.
 • Categoria professional: Tècnics mitjos i assimilats
 • Formació reglada requerida: Grau (Bolonya) en Educació o Ciències socials i jurídiques
 • Formació complementària: Dinamització sociocultural
 • Temps d’experiència: 1-3 anys
 • Coneixements informàtics: Nivell usuari/a
 • Altres requeriments específics: Experiència en projectes d’acompanyament a joves i dinamització
  comunitària, que promogui l’autogestió i apoderament d’adolescents i joves.
 • Competències personals més desenvolupades: Autoconfiança, Treball en equip i Cooperació, Creativitat, Empatia, Compromís amb l’Organització, Iniciativa, Comunicació.

Data

Divendres 7 abril 2023
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Incoop
Tel
933 026 162
Email
incoop@incoop.cat
Web
https://incoop.cat