Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d’accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural

Convoca

Generalitat de Catalunya – Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Termini de presentació

13/04/2023

Descripció

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital, en les següents modalitats:

a) Diagnosi ambiental: s’entén per diagnosi ambiental l’estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d’aigua, d’energia, producció i gestió de residus, mobilitat, ), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.

b) Diagnosi d’accessibilitat: S’entén per diagnosi d’accessibilitat l’estudi genèric de les principals necessitats i dels punts forts de les empreses, entitats o dels seus projectes, en accessibilitat comunicativa, física, de continguts, d’activitats i de serveis i les seves campanyes de difusió. La diagnosi serà la base dels plans o estudis d’accessibilitat de caràcter més específic, que elaboraran i planificaran les propostes de millora per adequar-se a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Tant la diagnosi ambiental com la diagnosi d’accessibilitat s’han de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria.

Bases

Data

Dijous 13 abril 2023
Realitzat!

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques