Coordinador/a de projectes en l’àmbit associatiu – Coordinadora d’Entitats VERN de la Verneda – Sant Martí

Resum

La Coordinadora d’Entitats VERN de la Verneda – Sant Martí (a partir d’ara VERN) cerca una persona per a cobrir la plaça de coordinador/a de projectes de l’entitat. La Coordinadora VERN és una/ entitat de segon nivell que aglutina més de setanta associacions i col·lectius dels barris de la Verneda i la Pau i de Sant Martí de Provençals de Barcelona. Compta amb 35 anys d’història de coordinació associativa als nostres barris i és la responsable de l’organització de diferents esdeveniments socioculturals com la Festa Major, les Festes de Primavera, la Cavalcada de Reis o la Revetlla de Sant Joan, entre d’altres.

A part del calendari festiu del barri, l’entitat també realitza suport associatiu a les entitats sòcies, préstecs de materials i la gestió del projecte musical de l’Orquestra BD10. També gestiona el Casal de Barri de la Verneda en la modalitat de gestió cívica des de l’any 2021.

Descripció del treball

Actualment, la Coordinadora VERN es troba en una fase d’incorporació de noves entitats sòcies i de desenvolupament de nous projectes associatius. A grans trets la base social i relacional de l’entitat consta de més d’un centenar d’agents, les activitats anuals més rellevants són aproximadament una desena i gestiona entre 4 i 5 subvencions anuals, així com el projecte de gestió cívica del Casal de Barri de la Verneda. Tot això implica una estructura organitzativa i de gestió considerable que requereix d’un perfil tècnic i professional que exerceixi la coordinació de tota l’estructura.

Per aquest motiu es desitja incorporar el perfil d’un coordinador/a de projectes a l’entitat que assumiria les responsabilitats de coordinació, gestió i seguiment dels diferents projectes, subvencions i activitats de l’entitat.

Responsabilitats

Les tasques a realitzar com a coordinador/a de projectes seran les següents:

 • Coordinació administrativa:
  • Preparació i redacció de projectes.
  • Recerca de finançament per a nous projectes, tant públic, com privat com autofinançat.
  • Control i seguiment pressupostari dels projectes.
  • Justificació administrativa dels projectes (memòria econòmica, memòria d’activitats).
  • Valoració qualitativa dels projectes executats.
  • Interlocució amb la gestoria per als tràmits administratius, comptables i fiscals.
 • Coordinació d’activitats:
  • Preparació de documentació per a permisos, llicències i peticions d’infraestructures vinculades a les activitats organitzades per l’entitat.
  • Preparació i organització de la producció dels actes organitzats per l’entitat. ​
 • Coordinació associativa i relacional:
  • Coordinació amb la Junta de la Coordinadora VERN per a seguiment dels projectes de l’entitat.
  • Interlocució amb els agents territorials de la xarxa associativa i socio-cultural (equipaments, serveis, etc.).
  • Coordinació reunions plenàries, reunions específiques de les comissions de treball, etc.
  • Secretaria: Seguiment del correu electrònic, telèfon, atenció a les visites de les associacions.
  • Assistència a reunions en representació de l’entitat.
  • Suport associatiu a les entitats sòcies.
  • Gestió i seguiment del material de préstec de l’entitat. ​
 • Comunicació:
  • Manteniment de les xarxes socials i pàgina web.
  • Participació en l’elaboració d’un pla de comunicació de l’entitat.
  • Coordinació de l’execució dels materials gràfics i divulgatius que elabori l’entitat. ​
S’ofereix
 • Jornada a temps complet (37,5 hores / setmanals).
 • Contracte de proves fins al novembre de 2022 i posterior contracte indefinit.
 • Salari segons conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural en la categoria de “coordinador/a de projecte”. (21.687 € /bruts anuals).
 • Incorporació a partir del mes de juny de 2022.
 • Horari flexible i a convenir amb la persona interessada, essent requisit indispensable la realització d’almenys 3 franges horàries de tarda i 2 franges horàries de matí.
 • Possibilitats de formació i aprenentatge en el sector sociocultural.
 • Ambient de treball dinàmic i creatiu.
Requisits
 • Títol universitari de l’àmbit de les ciències socials o empresarials.
 • Català i castellà, parlat i escrit.
 • Bon nivell de redacció en català.
 • Experiència en la gestió de projectes associatius (redacció de projecte, seguiment de pressupost, memòries justificatives, preparació d’auditories).
 • Domini de les aplicacions ofimàtiques més comunes: editor de textos, fulls de càlcul.
 • Domini de les xarxes socials més comunes (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
 • Es valorarà l’experiència laboral en el sector associatiu.
 • Es valorarà domini d’eines d’edició d’imatge i preparació de material de divulgació.
 • Pel que fa al perfil professional, es cerca una persona amb capacitat d’organització per poder gestionar diversos projectes de manera simultània, amb capacitat d’inicativa pròpia i creativitat, i amb habilitats de negociació, mediació i lideratge.

Interessats/des cal enviar CV’s a info@evern.org fins al 29/05/2022.

Data

Diumenge 29 maig 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Coordinadora d'Entitats VERN de la Verneda - Sant Martí
Tel
932 565 760
Email
info@evern.org
Web
https://www.evern.org/