Coordinador/a Pedagògica (programa Gresol Cultural Poble-sec) – Coordinadora d’Entitats del Poble-sec

Enviar CV’s a secretaria@poblesec.org fins el 23/09/2021 a les 14 hores

Descripció de l’entitat

La Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec és una federació d’associacions i entitats, sense ànim de lucre, amb compromís social i cultural al barri del Poble-Sec de Barcelona.

Té per objectius, entre d’altres, fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana, col·laborar en la millora de les condicions de vida quotidiana, defensar el dret de totes les persones i col·lectivitats a l’accés a la cultura, promocionar tota classe d’activitats de caràcter general i d’interès col·lectiu per als veïns i veïnes del barri, afavorir la inclusió social de col·lectius en risc i afavorir la convivència i la participació.

Perfil

La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec necessitem incorporar a l’equip tècnic una persona com a Coordinadora Pedagògica per desenvolupar les tasques i funcions de la gestió del programa Gresol Cultural Poble-sec al barri (Barcelona).

 • Una persona creativa.
 • Amb habilitats en les relacions interpersonals, amb capacitat de comunicació, programant i fent previsió d’accions interrelacionals i col·laboratives en l’àmbit sociocultural.
 • Dinàmica, autònoma i motivada per la feina, amb iniciativa i amb capacitat de treballar en equip i d’innovar.

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV a secretaria@poblesec.org abans del 23 de setembre de 2021 a les 14 h.

Tasques i funcions del lloc de treball
 • Elaboració i manteniment de les notícies del Programa i dels projectes que s’hi desenvolupin a les xarxes telemàtiques pròpies de la Coordinadora: web, instagram, etc. Recull i visibilitat de la I edició del programa i de la II edició.
 • Revisió i actualització dels documents.
 • Preparació i coordinació de la trobada de presentació de projecte. (Actualitzar la base de dades, demanar document de l’oferta als grans equipaments, elaborar, enviar i gestionar formulari i fitxa dels projectes, coordinar espai de trobada i escaleta, etc.).
 • Seguiment dels projectes. Propostes d’enllaç amb entitats del barri. Recollida de materials de les activitats al llarg del projecte amb visites als centres educatius en horari lectiu. Documentar-los.
 • Preparació i coordinació de la trobada de seguiment dels projecte i propostes per la jornada de cloenda.
 • Preparació de la jornada de cloenda. Espai, escaleta, persones a convidar, etc.
 • Proposta i coordinació de la visualització dels projectes i del Programa per part dels participants i fer-ne seguiment.
 • Preparació i coordinació de la jornada d’avaluació i treure’n conclusions i propostes de millora.
 • Elaboració de la memòria del Programa.
 • Preparació i presentació del projecte per aconseguir possibles subvencions (Diputació, ICUB, Ajuntament, Educació, Generalitat, Entitats financeres, etc.)
 • Justificació de les subvencions.
 • Preparar la participació d’escoles, equipaments culturals i entitats en la següent edició.
 • Difondre el Programa Gresol Cultural Poble-sec i les gresolades elaborades a través dels mitjans de comunicació del barri.
Requisits indispensables
 • Ser autònoma (estar donada d’alta a la seguretat social).
 • Experiència acreditada en gestió cultural i dinamització comunitària.
 • Experiència acreditada en gestió i coordinació de processos participatius.
 • Coneixement del teixit associatiu del barri i d’altres agents actius en el territori.
 • Català i castellà parlats i escrits.
 • Coneixements de l’entorn Windows, del paquet Office, Internet, etc.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària, subjecta a activitats.
 • Perspectiva de continuïtat.
 • Incorporació immediata.
Recomanable
 • Formació específica en l’àmbit educatiu-cultural, la gestió cultural, la participació ciutadana o l’educació social.
 • Experiència en estratègies de comunicació, de xarxes socials i de gestió de pàgines web.
 • Coneixement del barri i estar en contacte amb l’oferta sòcio-cultural i participativa tant del barri com de la ciutat.
S’ofereix
 • 2.400 € bruts, IVA inclòs, per 120 hores d’octubre a desembre, de dilluns a divendres, principalment en horari escolar (Esporàdicament algun dissabte).

Data

Dijous 23 setembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Coordinadora d'entitats del Poble-sec
Tel
933 248 538
Email
acollida@poblesec.org
Web
http://www.poblesec.org/