Coordinador/a de projectes – Fundació Bayt al-Thaqafa

Descripció del lloc de treball

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da coordinarà tots els projectes desenvolupats a la Fundació Bayt al-Thaqafa. S’haurà de coordinar amb els diferents professionals i entitats implicades, i elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels projectes, així com l’avaluació de l’impacte dels mateixos. A més, serà necessari procedimentar els programes i projectes i orientar aquests per a la certificació ISO 9001.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegit que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions
 1. Coordinar tots els programes i projectes socials de l’entitat
 2. Coordinar-se amb direcció
 3. Planificació, organització i supervisió dels serveis i activitats socials.
 4. Control i seguiment de les subvencions i convenis de cada àrea.
 5. Participació i desenvolupament en el Pla General d’Intervenció del cada àrea social.
 6. Coordinar-se amb les entitats del territori i representar institucionalment la Fundació al territori.
 7. Elaborar els informes necessaris per a la justificació i sol·licitud de tots els projectes de la Fundació desenvolupats.
 8. Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte dels projectes i elaborar un quadre de comandament.
 9. Crear sinergies de treball entre programes i projectes de la pròpia entitat com d’altres entitats.
 10. Procedimentar els programes i projectes.
 11. Certificar la qualitat dels programes i projectes de l’entitat amb la ISO 9001
 12. Gestió i resolució d’incidències
 13. Supervisió i gestió de personal.
Aptituds, coneixements i competències requerides
 • Titulació superior en l’àmbit social.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Nivell avançat de castellà i català, molt valorable altres idiomes: francès, anglès, àrab.
 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar (coordinador de projectes).
 • Experiència en redacció, seguiment i justificació de subvencions.
 • Experiència en certificacions de qualitat.
 • Experiència en disseny i avaluació de programes socials.
 • Experiència en gestió d’equips.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.
Condicions laborals
 • Contractació: Indefinit
 • Salari Brut: 31000 € (12 pagues)
 • Dedicació: Jornada 38,5 h/setmana
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes
 • Incorporació: Febrer del 2021
Dades de contacte

Data límit de recepció de CV: 21 de gener del 2022

Enviar sol·licituds a daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Convocatòria Coordinador/a de Projectes”

Data

Divendres 21 gener 2022
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Fundació Bayt Al-Thaqafa
Tel
933 198 869
Email
bayt@bayt-al-thaqafa.org
Web
https://www.bayt-al-thaqafa.org/ca