Coordinador/a àrea de programes transversals – Associació ProHabitatge

Formació
Formació reglada en ciències socials
 • Educació social, Treball Social, Ciències del treball, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Ciències polítiques i de l’administració o Magisteri.
Formació complementària
 • Formació en metodologies grupals i participatives per col·lectius en situació de vulnerabilitat.
 • Formació en dinamització comunitària.
 • Formació en metodologies d’inserció sociolaboral.
Es valorarà
 • Formació en matèria del Dret a l’habitatge.
 • Formació de formadors/es.
 • Formació en enfocament de gènere.
Experiència
Experiència requerida, desenvolupament de funcions

Coordinació dels programes transversals d’Ajuts i Serveis i d’Inserció

 • Elaboració de l’estratègia de l’àrea de treball conjuntament alb la direcció i l’equip de treball.
 • Elaboració, planificació, coordinació dels dissenys de projectes i serveis.
 • Planificació i organització de l’execució dels projectes d’acord amb els criteris de qualitat interns i els requeriments del client finançador.
 • Elaboració de pressupostos i sistema de justificació.
 • Identificació   de recursos necessaris i planificació.
 • Supervisió del lliurament puntual de la documentació requerida pels clients finançadors en cada projecte.
 • Elaboració dels Informes periòdics dels projectes.
 • Revisió i suport en la confecció de la Memòria tècnica anual dels corresponents projectes i memòria de la seva àrea de treball.
 • Confecció de material metodològic i dinamització de l’equip de treball per l’elaboració i adaptació de materials per a les intervencions grupals, tallers i activitats programades pels diversos projectes.
 • Treball en xarxa amb entitats i administracions públiques i derivació.
 • Selecció de persones i famílies.
 • Gestió de l’equip, organització de tasques, acompanyament metodològic i gestió de persones (professionals de diversos àmbits).
 • Suport a les persones encarregades de la coordinació de cada projecte, detectant necessitats d’assessorament i formació dels equips.
 • Supervisió de la recollida de dades per a l’elaboració dels indicadors d’avaluació dels projectes i del grau de satisfacció de les persones participants.
 • Representació externa amb entitats i administracions.
 • Coordinació amb Direcció Operativa.
Es valorarà
 • Experiència en la gestió i manteniment d’habitatges.
 • Coneixement i aplicació del model de competències.
 • Treball amb col·lectiu de dones i/o grups vulnerables.
 • Treball de dinamització i participació comunitària.
 • Treball amb voluntariat.
Competències
Instrumentals
 • Ofimàtica (Word, Excell, Acces).
 • Noves tecnologies aplicades a la recerca de feina.
 • Nivell alt de català parlat i escrit.
Transversals
 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat. Gestió positiva dels conflictes
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge i la millora contínua.
Jornada, horari i ubicació
 • Jornada Completa  38,5 h. Dilluns a dijous de 8.30 h-17.30 h i divendres de 8 h a 14.30 h flexible segons necessitats del programa.
 • Tres dies a Terrassa i dos a Barcelona.
 • Contracte (tipus i durada): Temporal 6 mesos + indefinit.
 • Salari: Conveni d’acció Social + Barem d’entitat. Salari des de 25.000 € a 28.000 €.

Enviar CV a l’Att. de: cv@prohabitatge.org REF: COORDINACIÓ PROGRAMES TRANSVERSALS

Data

Dilluns 20 març 2023
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Associació Prohabitatge
Tel
934 534 019
Email
prohabitatge@prohabitatge.org
Web
http://www.prohabitatge.org/ca/