Beques Barcelona Crea 2021

Convoca

Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura de Barcelona

Termini de presentació

04/02/2022

Descripció

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona, convoca uns ajuts destinats a donar suport a la creació, les beques “Barcelona crea”. Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística. Aquestes beques, en l’edició 2021, estan destinades a donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques (conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació…) en les modalitats de literatura, música, audiovisual, guions, cultures populars, arts escèniques, arts visuals, així com en propostes que vinculen art i ciència. Es convoquen 170 ajuts amb una dotació de 6.000 euros cadascun.

La convocatòria és oberta tant a persones físiques com a persones jurídiques legalment constituïdes i a agrupacions de persones físiques o jurídiques. L’edat mínima per ser beneficiari/a dels premis és de 18 anys. S’utilitzarà com a referència l’any natural en el qual es publica la convocatòria

Amb la voluntat que aquests ajuts puguin arribar al nombre més gran de persones possible, cada persona o entitat sol·licitant només pot presentar una única candidatura per a una única modalitat. En aquest sentit es tindrà en consideració la persona física o jurídica sol·licitant. En cas que es rebi més d’una candidatura de la mateixa persona, només s’acceptarà la darrera inscripció registrada.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de desembre de 2021 al 4 de febrer de 2022 (ambdós inclosos)

L’ajut s’ha de justificar abans del 31 de març de 2023. Aquesta justificació consisteix en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat desenvolupada.

Bases

Data

Divendres 4 febrer 2022

Més informació

Llegir més

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques
Inscriu-te!