Auxiliar administratiu/va amb coneixements de comptabilitat i justificació de subvencions – CAL

Enviar CV’s a secretariatjf@cal.cat i emplenar aquest formulari, fins el 17/12/2021.

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) obre un procés de selecció per cobrir la plaça d’auxiliar administrativa.

A continuació s’especifiquen els detalls d’aquesta convocatòria:

Perfil
 • Persona polivalent, amb capacitat organitzativa
 • Empatia, capacitat resolutiva, amb autonomia, capacitat d’escoltar i de relació interpersonal, assertivitat, proactiva, amb habilitats socials.
 • Formació en Gestió administrativa, excel i utilització de base de dades i correu electrònic.
 • Nivell C1 de català.
 • Capacitat de treball en equip, per poder donar resposta a les demandes dels nuclis, socis/es, etc.
Funcions
 • Gestió administrativa de l’entitat.
 • Control de tresoreria, facturació, cobraments i pagaments
 • Gestió de les subvencions: seguiment de convocatòries, redacció i presentació de sol·licituds, seguiment de resolucions, preparació i tramitació de les justificacions, control dels pagaments.
 • Atenció presencial, telefònica i via correu electrònic als socis, voluntaris, nuclis territorials, usuaris i persones interessades. Derivació de consultes als diferents membres de l’equip.
 • Suport tècnic a les tasques derivades del Secretariat Nacional: gestions administratives, preparació de documents, redacció de cartes i comunicats, assistència a les reunions de la Junta Directiva, entre d’altres.
 • Gestió de la comptabilitat amb el suport de la gestoria de l’entitat.
 • Gestions fiscals i laborals amb el suport de la gestoria de l’entitat.
 • Coordinació logística del Correllengua i atenció als organitzadors locals.
 • Assistència i suport organitzatiu als actes de l’entitat (4 o 6 anuals fora de l’horari laboral i en dissabte).
 • Gestió i reposició del material intern.
 • Altres tasques puntuals que sorgeixin en el funcionament diari de l’entitat.
Requeriments
 • Planificació i organització.
 • Dinàmica resolutiva i priorització de tasques.
 • Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
 • Capacitat de comunicació i de treball en equip.
 • Empatia i bona atenció al públic.
 • Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
 • Bon nivell (si pot ser, acreditat) de català escrit i parlat.
 • Experiència en l’àmbit de gestió de subvencions.
 • Ple domini del paquet Office, excel (nivell usuari avançat), correu electrònic i Internet.
 • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquest requisit s’ha de complir, com a mínim, el dia anterior a l’inici del contracte.
Es valorarà
 • Formació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa o similar.
 • Coneixements del món associatiu català i experiència en altres entitats del sector.
 • Formació complementària.
 • Coneixement i experiència prèvia en les tasques exposades.
Condicions laborals
 • Contracte de 20 h setmanals, del grup 6 nivell 3 del conveni de despatxos de Barcelona, distribuïdes de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 hores.
 • Sou brut aprox: 8.882 euros/any (sou net aprox. 8.140 euros/any).
 • Lloc de treball a la seu de la CAL: Olzinelles, 118 de Barcelona.
 • Incorporació immediata.

Als seleccionats es realitzarà entrevista i prova d’habilitat a nivell d’usuari en excel i word.

IMPORTANT

Enviar CV’s a secretariatjf@cal.cat i emplenar aquest formulari fins el 17 de desembre del 2021.

Indiqueu en l’assumpte Administratiu/va + nom del candidat.

Les sol·licituds que no s’hagin contestat en 10 dies s’han de considerar rebutjades.

Data

Divendres 17 desembre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
Tel
934 159 002
Email
cal@cal.cat
Web
https://www.cal.cat/