Ajuts per a la protecció i promoció dels drets del infants 2021

Convoca

Comissió Europea

Termini de presentació

07/09/2021

Descripció

La Direcció General de Justícia publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV) la qual contribuirà a respondre a l’impacte de la pandèmia Covid-19, promovent formes d’incorporar i incorporar els drets dels infants en les respostes a aquesta i qualsevol altra situació d’emergència. Es promocionarà respostes sensibles al gènere a les diferents necessitats dels nens que segueixen augmentat per la pandèmia Covid-19. Així mateix els projectes contribuiran a la implementació de les accions proposades per la Estratègia de la Unió Europea sobre els drets de l’infant i a l’enfortiment dels sistemes de protecció infantil.

La convocatòria té com a objectius:

 • incloure els nens en el procés de presa de decisions sobre les respostes a les mesures de pandèmia;
 • identificar, en cooperació amb els nens, quines activitats i serveis s’han vist més afectats
 • i  implicar els nens en la creació de mecanismes per donar suport a les seves necessitats per superar l’impacte negatiu de la pandèmia Covid-19.

Podran participar com a socis dels projectes:

 • Les autoritats nacionals i locals,
 • Organitzacions de la societat civil, incloses les internacionals i civils
 • Organitzacions de la societat i acadèmics el treball dels quals és rellevant en l’àmbit dels drets dels nens.

Les activitats dels projectes podran ser:

 • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
 • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
 • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.

Els resultats esperats dels projectes hauran de ser:

 • Augment del coneixement sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en els nens, com així com de les respostes de polítiques públiques preses i de les lliçons apreses per al futur;
 • Establiment de protocols que garanteixin la integració i la protecció dels drets dels infants i donar suport als nens en situacions d’emergència en el futur;
 • Implementació de les recomanacions de la propera estratègia de la UE sobre els drets del nen.

Per ser elegibles, les sol·licituds de subvenció han de complir els criteris següents:

 • El projecte pot ser nacional o transnacional;
 • La sol·licitud ha d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci);
 • L’ajut de la UE sol·licitada no pot ser inferior a 75.000 euros.
Bases

Data

Dimarts 7 setembre 2021
Realitzat!

Més informació

Llegir més

Labels

Subvenció i ajuts públics
Totes les temàtiques
Inscriu-te!