Ajuts en col·laboració per a la participació per part de la Fundació Víctimes del Terrorisme en projectes de suport a les víctimes del terrorisme, any 2023

Convoca

Fundació Víctimes del Terrorisme

Termini de presentació

29/01/2023

Descripció

Fons destinat al desenvolupament de projectes fets en col·laboració amb els col·lectius de víctimes del terrorisme i altres entitats (associacions, fundacions, institucions universitàries, etc.), amb els quals la Fundació treballa activament i financerament des de l’any 2002.

Projectes enquadrats en les denominades “Ajudes en col·laboració”, a les quals s’accedeix mitjançant resolució de convocatòria pública, sent obligatori que els objectius a aconseguir amb el desenvolupament del projecte finançat coincideixin amb els fins fundacionals de la Fundació Víctimes del Terrorisme.

Bases

Data

Diumenge 29 gener 2023
Realitzat!

Labels

Altres tipus de finançament
Totes les temàtiques