Administratiu/iva – Espai Ambiental SCCL

Espai Ambiental SCCL busquem una persona responsable de les tasques d’administració i comptables de la cooperativa.

La persona serà responsable de:

 • Gestionar i fer seguiment de tota la documentació i informació comptable i administrativa dels projectes, contractes i subvencions de la cooperativa.
 • Donar suport a les Coordinadores de la cooperativa en el control, seguiment i presa de decisions.
Oferim
 • Retribució segons escala salarial de la cooperativa.
 • Incorporació immediata.
 • Dedicació prevista: 10h/setmana (2 dies setmana)
 • Treball presencial.
1.Tasques i responsabilitats

Serà responsable de:

 • La gestió econòmica diària de la cooperativa:
  • Recepció de factures i control de despeses, gestió bancària, facturació a clients, seguiment pressupostari, comptabilitat analítica i interlocució amb el gestor econòmic.
 • La gestió de l’àmbit laboral:
  • Control de la documentació laboral (nòmines, TC), gestió laboral (baixes, contractes, etc), i interlocució amb el gestor laboral.
 • Donar suport a subvencions:
  • Suport a la presentació, justificació i auditoria de subvencions
 • Donar suport a contractes i licitacions:
  • Suport a la presentació de licitacions i menors. Seguiment de l’execució de contractes.
 • La gestió documental:
  • Gestió de la documentació administrativa de la cooperativa (impostos, contractes, llibres i comptes anuals, RELI, Registre cooperatives, actes d’Assemblees entre altres).
 • Altres aspectes:
  • Gestió d’assegurances, notificacions, certificat digital, arxiu, documents de transparència, assistència a reunions, i suport a coordinació i suport logístic a projectes.
  • Haurà d’assessorar i donar suport a les Coordinadores de la Cooperativa en:
   • Gestió de tresoreria, balanços i estat de comptes, suport a la presa de decisions.
2.Competències
 • Persona amb un alt nivell de planificació i organització de la feina.
 • Persona amb un nivell alt de responsabilitat.
 • Persona amb alt nivell d’autonomia per organitzar-se les diferents tasques i complir els diferents terminis de presentació de documentació.
 • Persona amb alta capacitat per endreçar documentació, habilitats pels càlculs numèrics i establir operatives de treball eficients.
 • Persona amb capacitat per comunicar-se de forma eficient amb les Coordinadores i altres responsables de la cooperativa.
 • Persona implicada amb l’Economia Social i Solidària i els seus valors.
3.Formació i experiència
Formació:

Formació professional ADMINISTRATIU/VA i COMPTABILITAT o titulat en ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES.

Experiència mínima:

2 anys, mínim 1 any en entitats de l’àmbit de l’Economia Social.

Coneixement de programari comptable i facturació electrònica. Nivell alt en programari tipus full de càlcul.

A valorar:

Experiència prèvia en licitacions i contractes amb l’administració. Experiència prèvia en la justificació de subvencions. Experiència prèvia en aspectes jurídics, laborals i econòmics de les cooperatives.

Envieu CV i carta de motivació (opcional) a info@espaiambiental.coop abans del dia 15 d’octubre amb l’assumpte ADMINISTRACIÓ

Data

Divendres 15 octubre 2021
Realitzat!
Totes les temàtiques

Organitzador

Espai Ambiental SCCL
Tel
622 344 436
Email
info@espaiambiental.coop
Web
https://espaiambiental.coop/