Acollida de les noves membres a l’entitat

Temàtiques: CuresEtiquetes:
Darrera actualització: 9 setembre 2020
Temps de lectura: 4 min.

Comparteix:

Cerca..
Filtra contingut
Tipus de contingut
Actualitat
Coneixement
Plantilles
Temàtiques

El relleu forma part de la quotidianitat de les entitats juvenils. Regularment veiem com entren noves persones mentre d’altres se’n acomiaden. És important ser conscients de la importància d’acompanyar col·lectivament aquests processos, tant d’entrada com de sortida, ja que fent-ho esdevindrem una entitat més democràtica posant les cures al centre, a la vegada que es generarà més motivació i implicació per part de tothom.

En termes generals, és recomanable definir un procediment (o protocol) d’acollida i de desvinculació i que s’estableixin unes persones concretes que s’encarreguin de dur-lo a terme. Tot i que és responsabilitat de totes, tenir unes persones referents ens ajuda a que no se’ns passi per alt i hi hagi algú que vetlli perquè es dugui a terme.

Tant aquest procés d’acollida com de desvinculació que haguem definit s’ha d’entendre com una guia que s’ha d’adaptar a cada cas concret: a la persona que entra, a les persones que acullen, al moment en què es troba l’entitat… (ens ha de facilitar la feina i no pas dificultar-la!)

Recomanacions per fer una bona acollida

A continuació, us presentem algunes bones pràctiques i recomanacions a l’hora d’acollir les noves persones que s’incorporen a l’entitat:

Facilitar les tres condicions necessàries per participar

Per tal que una persona participi de l’entitat ha de:

 • Voler: és necessari tenir la inquietud, la  motivació, l’interès per participar.
 • Poder: han d’existir a l’entitat els espais i canals necessaris per tal que les persones hi puguin participar.
 • Saber: s’ha de tenir les habilitats i coneixements necessaris per participar a l’entitat.

És responsabilitat de l’entitat treballar per tal que es duguin a terme aquestes tres condicions i tenir-les presents en el moment que entren noves incorporacions. Llegeix més sobre el tema al següent article: Participació interna a les entitats (CRAJ)

Fer una presentació inicial

Les primeres impressions són importants i marcaran gran part del camí d’aquesta persona a l’entitat. A la vegada, cal anar en compte en no sobreinformar-la i facilitar la informació necessària en els moments oportuns. En aquesta primera reunió inicial de benvinguda proposem el següent:

 • Donar a conèixer el funcionament intern (estructura organitzativa, model de governança, canals de comunicació…)
 • Lliurar documentació i informació de l’entitat que creiem rellevant.
 • Deixar clara la visió, la raó de ser de l’entitat (és important que la persona sàpiga si està connectada amb la visió del col·lectiu, aquesta ha d’anar amb consonància amb la seva visió personal).
 • Explicitar què s’espera de la persona i què espera ella de nosaltres per tal d’evitar possibles futurs maltesos i no donar les coses per sentades.

Mantenir una comunicació regular

A part d’una primera reunió de benvinguda, és recomanable seguir fent trobades de seguiment entre la nova persona i les referents de fer l’acompanyament. Es tracta d’espais on donar-se feedback entre les dues parts: com la persona veu i se sent al grup i, a la vegada, com aquest veu a la persona.

Les noves incorporacions ens poden aportar una informació molt interessant i valuosa pel grup, ja que perceben aspectes de l’entitat que les persones que porten més temps ja tenen normalitzades i no s’acostumen a qüestionar.

Crear espais emocionals

Crear espais emocionals (de gran grup, petits grups i/o per parelles) on la gent pugui expressar a la resta com està, com se sent, què necessita… És important atendre les subjectivitats, les emocions, els sentiments, les percepcions, etc. de les persones!

Generar un clima de comoditat i confiança

Es tracta d’un aspecte intangible i del que sovint no en som conscients, però és necessari posar-hi atenció i treballar-ho, ja que és quelcom que la nova persona percebrà una vegada entri al grup. Mostrar una actitud oberta i curiosa vers les noves persones, mostrar-los el nostre interès en conèixer-les, apropar-nos, preguntar-los… ajuda a que les persones que acaben d’entrar al grup se sentin més còmodes i cuidades.

Establir espais informals de cohesió

El ritme atrafegat del dia a dia sovint deixa els espais de cohesió en una de les últimes prioritats. Cal ser conscients però, que aquests moments són molt importants per les persones que s’incorporen, ja que permeten conèixer a la resta de membres més enllà del rol que ocupen a l’entitat, les humanitza i permet crear vincles personals.

Prendre consciència del privilegi de les persones que porten més temps

Estem còmodes i ens sentim com a casa, però és important tenir present que no a tothom li passa. Aquesta comoditat és un privilegi i ens otorga un poder en el grup. És necessari ser-ne conscient per tal de fer-ne un bon ús i no abusar-ne. Com podem utilitzar la nostra posició per actuar en benefici del col·lectiu?

Facilitar espais formatius

Facilitar espais formatius a les noves persones per tal que puguin obtenir els coneixements necessaris per participar a l’entitat.

Altres recursos d’interès

A més, si voleu aprofundir i tenir una idea més clara de com porteu aquest tema a la vostra entitat podeu contestar el formulari d’autodiagnosi sobre relleu i ens posarem en contacte amb vosaltres per iniciar un acompanyament o per realitzar una càpsula formativa a mida sobre la temàtica si hi esteu interessades.

També podeu contactar-nos a través del correu electrònic info@crajbcn.cat, el telèfon 93 265 52 17 o per Telegram Whatsapp al 652 87 81 22.

T'ha estat útil aquesta informació?

  POLÍTICA DE PRIVACITAT. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), t'informem de:

  El responsable de les dades facilitades lliurement és el Consell de la Joventut de Barcelona (NIF V08825804), amb seu a l’Espai Jove La Fontana, carrer Gran de Gràcia, 190-192, Barcelona, telèfon 93 265 4736 i correu electrònic cjb@cjb.cat. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites amb la finalitat d'oferir el servei sol·licitat. D’acord amb els convenis de gestió cívica dels diferents serveis entre el Consell de la Joventut de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, aquests drets podran ser cedits total o parcialment a l’Ajuntament de Barcelona, amb el mateix objectiu d’activitat que regula el conveni de gestió. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

  Així mateix, t’informem que pots exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-te a carrer Gran de Gràcia, 190-192, 08012, Barcelona (Barcelona), escrivint al correu dades@cjb.cat o reclamant a aepd.es.

  Accepto la Política de privacitat.