Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)

Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)

Normes de publicació

Qui pot anunciar-se?

Qualsevol persona que vulgui publicar un anunci considerat d'interès i utilitat per als joves associats, formalment o no, i per al moviment associatiu juvenil en general.

Aquells grups de joves, col·lectius, associacions i equipaments juvenils, que desitgin realitzar algun tipus d'anunci.

Continguts acceptats

Els anuncis publicats no podran tenir continguts comercials. Per tant quedaran automàticament descartats els anuncis de serveis immobiliaris, empreses de treball temporal o serveis de contactes. Tampoc seran admesos aquells continguts que atemptin contra la integritat de les persones i/o puguin ferir sensibilitats.

Els continguts de caire cultural es publicaran a l'espai d'Agenda Associativa.

Dades fiables

La veracitat de les dades publicades serà comprovada en cadascun dels casos.

Data de caducitat

Els anuncis que compleixin amb les normes de publicació figuraran al taulell durant 20 dies. Un cop finalitzat aquest període podrà renovar-se l'anunci, per 20 dies més, si així es sol·licita. En qualsevol cas la publicació de l'anunci no superarà els quaranta dies.

Serveis

Assessories

Promoció


Segueix-nos!

icon-facebookicon-twittericon-feed